www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับ เรื่องใบส่งของ, สินค้าได้มาฟรี ค่ะ

<< < (2/2)

oon:
หาความหมายของใบกำกับสินค้าอะค่ะ

icekew:
อยากทราบว่า การออกใบกำกับภาษีบางส่วนพิมพ์ด้วยคอมและบางส่วนเขียนด้วนลายมือ เราสามารถขอคืนภาษีได้หรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม