www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การส่งออกสินค้า

(1/1)

อารยา:
สวัสดีค่ะ

บริษัท A ได้รับ LC จากบริษัท B(ที่เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่เป็นประเทศไทย) แต่บริษัท A ได้ทำใบขนส่งออกและINVOICE ผู้ซื้อเป็นชื่อลูกค้าในประเทศไทย แต่ใบขนระบุผู้รับปลายทางเป็น ลูกค้าในต่างประเทศอินโดนีเซีย

การรับเงินก็ได้รับจากบริษัท B ที่อยู่ในไทย

อยากขอถามว่า เอกสารชุดนี้จะถือเป็นบริษัท A ส่งออกหรือไม่ และจะได้สิทธิอัตราศูนย์ หรือ ต้องเปิดเป็น VAT 7%

ขอบคุณค่ะ

007:
ถ้ามีใบขนขาออกจากกรมศุลฯ ก็ถือว่าส่งออกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม