www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สวัสดิการพนักงาน

(1/1)

แก้ว:
สวัสดิการพนักงานถ้าเราจ่ายค่าประกันให้พนักงานงวด 01/01/2550 ถึง 01/01/2551 เราจะบันทึกบัญชีเป็นสวัสดิการทั้งจำนวนหรือตัดเป็นเดือนๆ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอคืนได้มั้ยค่ะ

007:
ช่วยบอกด้วยครับว่าในใบเสร็จระบุว่าอะไรบ้างเช่น ผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชำระเงิน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม