www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของแถม ออกบิล vat อย่างไร

(1/1)

หมู:
ขายสินค้า และ แถมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

ออกใบกำกับพร้อมกัน เพื่อตัด Stock ,OK หรือไม่มีข้อจำกัด อะไรหรือไม่

อ้วน:
1.ในการขายสินค้า พร้อมแถมอุปกรณ์ไปด้วยกัน จะต้องระบุรายละเอียดของแถม และปริมาณ แต่ไม่ต้องออกยอดจำนวนเงินเฉพาะรายการที่เป็นของแถม ในใบกำกับใบเดียวกับสินค้าที่ขาย OK ครับ

2. ส่วนของที่แถมจะต้องมีมูลค่าไม่มากกว่าสินค้าที่ขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม