www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบลดหนี้

(1/1)

จิราภรณ์:
สวัสดีค่ะ  ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว 10 รายการ แล้วไปเอาสินค้าคืนมา 1 รายการจำนวน 10 ชิ้นแต่ไม่ได้ลดราคาให้ อย่างนี้ต้องออกใบลดหนี้อย่างไร (เพราะต้องรับสินค้าคืนเข้าสต๊อค) ขอบคุณมากค่ะ

หมายเหตุ: ถ้าทำใบลดหนี้เฉพาะสินค้าแล้วราคาเป็น 0 ใช้ได้หรือไม่ค่ะ

007:
ทำใบลดหนี้เฉพาะรายการที่คืนมาทั้งหมด แล้วออกใบกำกับภาษีสำหรับปริมาณที่ขายและราคาที่ขายจริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม