www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอกแบบ ลย01 ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร

(1/1)

แม๊ค:


การกรอกแบบ ลย01 ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร  

-------------------------------------------------------

ผมจะกรอกแบบลยข้อ1 ฐานะการสมรส = สมรสแล้ว, สมรสมาได้2ปี, คู่สมรสมีเงินได้

      แต่ทำไมไม่มีกรอกว่า   รวมคำนวณภาษี  คับ

เพราะข้อ..ที่เป็นลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ผมจะได้ลดหย่อนของคู่สมรสได้ด้วย

(เพราะคู่สมรสผมมีเงินได้ แต่ไม่ได้ทำงานประจำ คือเงินได้ไม่ใช่เงินเดือนน่ะคับ ผมก็ลดหย่อนของภริยาได้อีก)หรือว่า   ผมเข้าใจผิดคับ  ...

ความจริงการกรอกที่ถูกต้อง  ช่องลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ในส่วนของคู่สมรส

ใช้สำหรับกรณี ที่คู่สมรสไม่มีเงินได้คับ  กรณีของผมกรอกลดหย่อนไม่ได้....ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะได้ไม่ทำเรื่องลดหย่อนคับ  คิดว่าคงต้องไปเขียนลดหย่อนของภริยาในแบบยื่นภงด แทน ประมาณนี้ใช่ไม๊คับงงคับ  รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน  ที่เป็นประชากรไทยแต่  ไม่รู้เรื่องหน้าที่พลเมืองที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้รัฐ  เอาซะเลยรบกวนด้วยคับ ขอบคุณคับnee:
กรณีกรอก ลย. 01  คุณต้องกรอกว่าคู่สมรสมีเงินได้ ค่าลดหย่อนบิดามารดาคู่สมรส จะไม่นำมาคำนวณตอนหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากคู่สมรสมีเงินได้คะ คนละกรณีกับการยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 คะ

เล็ก:
การกรอกแบบ ลย01

หัวข้อ 9 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 50000 บาท )  หมายความว่าอย่างไร ให้กรอกอัตราดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินที่จ่ายไป

001:
จำนวนเงินที่จ่ายไป แต่ไม่เกินเพดาน (50,000)

Natcy:
แบบ ลย.01 จำเป็นต้องกรอกมั้ยคะ แล้วมีประโยชน์เพื่ออะไรบ้าง ในกรณีหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการ แล้วถ้าเราทำการกรอกแล้วนำมาคำนวณกับโปรแกรมของกรมสรรพากร จะได้ยอดภาษีออกมา แล้วเราจะใช้ยอดที่ได้นี้เป็นยอดหัก ณ ที่จ่ายในทุกๆเดือนเลยใช่หรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม