www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกอย่างไรค่ะ

(1/1)

ใหม่:
  บริษัท ได้รับบัตรภาษีซึ่งลูกหนี้ได้นำมาชำระหนี้แทนเงินสด แต่จำนวนเงินในบัตรภาษีมีมากกว่ามูลค่าหนี้ ซึ่งในใบเสร็จรับเงินทางลูกหนี้ ลงเป็นส่วนลดให้ เมื่อได้รับบัตรภาษีมา ทางบริษัท บันทึก บัญชีโดย

         เดบิต  บัตรภาษี

           เครดิต ลูกหนี้

           เครดิต ส่วนลดรับ

 ไม่ทราบว่าบันทึกบัญชีแบบนี้ได้หรือไม่ค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

007:
รูปแบบไม่ใช้ส่วนลดรับนะครับ

น่าจะเป็นรายได้อื่นๆครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม