www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามเกี่ยวกับนำเข้าเครื่องจักร

(1/1)

บอล:
กิจการซื้อมาขายไป ได้รับการสนับสนุนจากบ.ต่างปรเทศ นำเข้าเครื่องจกรมาเป็นตัวอย่าง สอบถามว่ากิจการจะลงบัญชีกับเครื่องจักรนี้อย่างไร ถึงจะถูกหลักการบัญชีและทางภาษีครับ (กิจการไม่ได้เสียเงินค่าเครื่องจักร วัตถุประสงค์เพื่อมาโชว์สินค้าให้แก่ลูกค้า ถ้ามีคนซื้อก็ขาย ) ขอบพระคุณผู้ตอบครับ

007:
ถือว่าเป็นการซื้อสินค้าครับ ค่าใช้จ่ายนำเข้าต่างๆ ถือว่าเป็นราคาทุน เมือขายได้ก็รับรู้กำไรสูงหน่อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม