www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้า เงื่อนไข C.I.F

(1/1)

กอไก่:
คือเราจะนำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุ่น เพื่อมาขายให้ลูกค้าที่ประเทศไทยค่ะ กรณีซื้อขายจากญี่ปุ่น เราใช้เงื่อนไข F.O.B. และกรณีขายให้ลูกค้า เราตกลง กันในราคา C.I.F ดิฉันเข้าใจว่า บ.เราเป็นผู้นำเข้าต้องจ่ายคชจ.ดังนี้

1.ค่าเครื่องจักร (ให้บ.ที่ญี่ปุ่น)

2.ค่าระวางเรือ จาก ท่าเรื่อญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงท่าเรือไทย

3.ค่าประกันภัยเครื่องจักร

ดังนั้นควรจะนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาคิดเป็นต้นทุนเพื่อรวมไปเป็นราคาขายกับลูกค้าใช่หรือไม่คะ

เพราะในส่วนของลูกค้า เขาจะจ่ายเฉพาะค่า อากรขาเข้าเอง

อีกอย่างที่งง ๆ อยู่คือ ในส่วนของ shipping เวลาเขามาเรียกเก็บค่าระวางเรื่อจากเรา เขามักจะรวมคชจ.อย่างอื่นด้วยเช่นค่าดำเนินการกงศุล ค่าล่วงเวลาของเจ้าพนักงาน รวมถึงค่าขนส่งจากท่าเรือไปบ.ลูกค้า

อยากทราบว่าพวกค่าดำเนินการกงศุล ฯลฯ ที่กล่าวมา บ.เราจะเป็นต้องจ่ายเองหรือไม่ เพราะเข้าใจว่า CIF มันก็มีความรับผิดชอบแค่ถึงท่าเรือปลายทาง พอพ้นจากท่าเรือไปบ.ลูกค้า ก็เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องจ่าย ดิฉันเข้าใจถูกหรือไม่คะ หรือถ้าเข้าใจถูกแล้วและจ่ายคชจ.ดังกล่าวทั้งหมดให้Shipping ดิฉันสามารถเรียกชาร์ตคืนจากบ.ลูกค้าได้หรือไม่คะ รบกวนด้วยค่ะ สับสนมาก กลัวทำงานผิดพลาด

AMD:
FOB มี 2 ประเภทค่ะ1 FOB Shipping point หมายถึง ผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้าจากโกดังสินค้าของตนจนถึงท่าเรือขน

ถ่ายสินค้าของผู้ขาย ต่อจากนั้นผู้ซื้อจะเป็นผู้ขนสินค้าไปเอง หรือบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าไปจนถึงโกดัง

ของผู้ซื้อ

2 FOB Destination หมายถึง ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งจากโกดังสินค้าของตนจนถึงที่ทำ การหรือ

โกดังสินค้าของผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายจึงได้รวมค่าขนส่งดังกล่าวเข้าไปกับราคาขายสินค้าเรียบร้อยแล้วแต่เงื่อนไข FOB นี่ไม่รวมค่าประกัน (I) นะคะต้องดูรายละเอียดก่อนนะคะ ว่าเป็นแบบไหน ถึงจะบอกได้ว่าค่าเคลียร์สินค้าที่ shipping จ่ายไปก่อนนั้นจะเคลมลูกค้าได้หรือไม่-FOB ชื่อเมืองของผู้ขาย- กรณีที่ 1 นี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งถึงแค่ท่าเรือของผู้ขายเท่านั้นนะคะ ไม่รวมค่าขนส่ง ถึงไทยค่ะแต่ถ้าเป็น-FOB BANGKOK- ก็จะเป็นแบบที่ 2 บริษัทจะต้องจ่ายค่าขนส่งถึงไทยเองค่ะ รวมถึงค่าเคลียร์ของ และค่าอากรขาเข้าด้วยค่ะส่วนเงื่อนไข CIF ซึ่งก็คือ จะต้องจ่าย

ค่าสินค้า ( Cost = C  )

ค่าประกันภัย ( Insurance = I)

ค่าขนส่ง ( Freight = F)ในกรณีของคุณ ไม่แน่ใจว่า ตกลงกับลูกค้าแบบไหน ซึ่งคุณขายให้บริษัทในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไข CIF เลยก็ได้ แค่ตกลงกันว่าจะขายในราคาใด เพราะทางคุณคงต้องบวกค่าดำเนินการต่าง ๆ ไปในราคาขายด้วยอยู่แล้ว?สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

^^กอไก่:
ก็หมายความว่าเราสามารถเคลียร์ของทั้งหมดเอง โดยจ่ายทั้งค่าอากรขาเข้าและค่าshippingแล้วให้บวกต้นทุนพวกนี้ไปกับราคาขายได้เลยใช่ไหมคะ คือไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าจ่ายค่า อากรขาเข้าเอง (คือในใบเสนอราคาเราระบุว่า CIF น่ะค่ะ)

ต้นหอม:
1.หากกิจการมีการขายสินค้า เงื่อนไข FOB shippint point ควรรับรู้รายได้เมื่อใด เพราะอะไร

2.กรณีบริษัทมีการขายสินค้า และรับประกันความพอใจ ควรรับรู้รายได้เมื่อใด เพราะอะไร

MrA:
กรณีเครื่องจักร CIF ต้องมีภาษี vat 7% ไหมครับ

ราคา ใน CIF เป็นราคาที่รวม cat หรือยังครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม