www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ ต่อ

(1/1)

พัช:
พัชขอถามต่อนะค่ะ คือตั้งแต่ มค.-ปัจจุบัน พนักงานบัญชีของบริษัท ไม่เคยหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15% เลย พัชควรมีทางแก้ไขอย่างไร เพราะตั้งแต่ ธค.50 พัชจะเป็นคนทำบัญชีให้กับบริษัทนี้ (ต้องปิดงบด้วยขอคำแนะนำด้วยนะค่ะว่าที่ไหนสอนปิดงบบ้าง)

007:
ต้องดูที่สัญญาเป็นสำคัญครับ ว่ามีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ ถ้าคิดดอกเบี้ยก็ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม