www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบริการรถต่างๆ

(1/1)

ปุ้ย:
ได้ว่าจ้างเหมารถทัวร์ รถตู้ รถเก๋ง ไปต่างจังหวัด

ต้องออกเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน

แล้วใช้Vatได้หรือเปล่า

korn:
เราว่าจ้างเค้า แล้วทำไมต้องออกใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินจ๊ะ

town:
1.  ต้องดูว่าผู้รับจ้างเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  ถ้าอยู่ก็จะต้องออกเป็นใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินด้วยครับ  แต่ถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ออกเฉพาะแค่ใบเสร็จรับเงินครับ2.  ให้ดูข้อเท็จจริงประกอบด้วยนะครับว่ามีลักษณะการว่าจ้างกันอย่างไร  แต่ผู้จ่ายน่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยนะครับ ( ผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล )on:
อีกหนึ่งความเห็น

ตรวจสอบใบกำกับภาษี ว่าออกโดยผู้มีสิทธิหรือ เปล่า จากเวป สรรพากร

เพราะบางครั้ง เขามองว่าเป็นบริการจากเขา คือ รวมค่ารถ ค่าคนขับ ค่าพาเที่ยว  รวมเป็นบริการ ของเขา แต่เรามองว่า เป็นเช่า  ประเด็น อาจ มีการ เถียงกันจนโลกแตกได้ นา จา บอก ให้

คำราม  รายงาน  สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมอง เห็นสาวสวย อีกคนมอง เห็น สวยกว่า

007:
ถ้าเป็นการจ่ายค่าขนส่ง (จากจุด a ไปจุด b ตามโปรแกรมที่เรากำหนดไว้ก่อนหน้าและไม่สามารถนอกเส้นทางได้ถ้าเราร้องขอ) ไม่มี vat ครับ และเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม