www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าน้ำมัน

(1/1)

ปุ้ย:
ค่าน้ำมันใบกำกับภาษีอย่างย่อนำมาใช้ Vat ได้หรือเปล่า

korn:
มิได้

korn:
มิได้หมายถึง ขอเครดิตหรือถือเป็นภาษีซื้อไม่ได้นะครับ

town:
ถ้าเป็นค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 ที่นั่ง  ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไม่มีสิทธิ์ขอคืน  แต่ให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนแต่หากไม่ใช่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 ที่นั่ง  ภาษีซื้อก็มีสิทธิ์ขอคืนได้ครับ  แต่ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป  ดังนั้นหากเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ก็ไม่มีสิทธิ์ขอคืนครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม