www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยวางแผนภาษีอพาร์ทเมนท์ให้ทีครับ

(1/2) > >>

พ.ห.:
คือว่าจะจดเป็นนิติบุคคล และก็จด Vat ด้วย  ทำเป็น 7 ชั้น 102 ห้องเช่า ทำเป็นสำนักงานอีก 1 ห้อง  ที่ดิน ก็เป็นชื่อ นิติบุคคล เอาเป็น ชื่อ A ละกัน

จะจดแบบนี้นะครับ

1.จดนิติบุคคล A   ผม และ พี่สาว โดยทำหน้าที่เก็บ ค่าเช่าห้อง ห้องละ 1600 และค่าน้ำค่าไฟค่าอินเตอร์เน็ต2.จดคณะบุคคล B  น้องสาว + พี่ชาย  โดยทำหน้าที่ เก็บค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  1200ที่จะถามนะครับ  

1.ในเมื่อจดเป็นนิติบุคคลและ Vat ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 17.500.000 บาท  ภาษีซื้อที่บริษัทรับเหมาออกมาให้ขอคืนได้หรือเปล่าครับ และเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก บริษัทรับเหมา 3 % เพื่อนำไปให้ สรรพากร อีกหรือเปล่าครับ2.ถ้าเราซื้อวัสดุแล้วจ้างวิศวกรควบคุมเอง เพราะฉนั้นตัวอาคารจะไม่มีใบเสร็จ เราสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้หรือเปล่าครับ และ Vat จากวัสดุที่เราซื้อมา ขอคืนได้ไหม3. ค่าเช่าห้องไม่ต้องจ่าย Vat ใช่ไหมครับเพราะ 1600*100*12 เกิน 1.800.000  นะครับ  (แค่โรงเรือนก็อ้วกแว้ว) เห็นว่ายกเว้น

แค่นี้ละครับ ขอบคุณพี่ๆ ล่วงหน้าเลยยยย

พ.ห.:
ขอถามเพิ่มนะครับผมอ่านบทความที่ผ่านๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีตรง Vat นี่ละ  เพิ่มเติม ที่ดิน และอาคาร เป็นของ นิติบุคคล โดยทั้งหมดเป็นค้ำประกันเงินกู้สร้างอาคารของธนาคาร1.ดอกเบี้ยนี่ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับเพราะกู้ในนาม นิติบุคคล

2.พวกภาษีต่างๆ นี่ถือว่าเป็นค่าใช่จ่ายใช่ไหมครับ สามารถนำมาหักรายได้ ถูกไหมครับว่าแล้วพี่ๆ ช่วยคำนวณภาษีที่จ่ายล่วงหน้าให้ทีครับอาคาร 17.500.000   ดอกเบี้ยลอยตัวที่ 8.5% ต่อปี สัญญา 20 ปี  เงินกู้ 14.000.000   ค่าเช่าห้อง 1600 บาท  ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ต เฉลี่ยห้องละ  600 บาทต่อเดือน  ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตจ่ายจริง  400 ต่อเดือน    ช่วยน้อง ตาแดงๆ หน่อยนะครับtown:
1.  ภาษีซื้อที่เกิดขึ้น  เพื่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าพักอาศัย  ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ภาษีซื้อค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ให้ถือรวมเป็นต้นทุนของอพาร์เม้นท์ทั้งหมด  ห้ามขอคืนครับ2.  เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าจ้างในการก่อสร้าง ( ค่าก่อสร้างถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (7) )  ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ของค่าก่อสร้างทั้งจำนวน ( เป็นยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )3.  ให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ในกรณีที่คุณซื้อวัสดุเอง  ต้นทุนของอาคารจะประกอบไปด้วย

3.1  ค่าวัสดุ

3.2  ค่าแรงในการก่อสร้าง

3.3  ค่าวิศวกรควบคุมงาน

3.4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้อาคารพร้อมใช้งานดังนั้นต้นทุนของอาคารในทางภาษีอากรจึงขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานในการจ่ายครับส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อวัสดุเองนั้น  ให้พิจารณาดังนี้ครับ

ทรัพย์สินที่สร้างนั้น  จะก่อให้เกิดรายได้ที่มี vat หรือไม่  ถ้าภาษีซื้อดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับยกเว้น vat  ภาษีซื้อนั้นก็ไม่สามารถขอคืนได้ครับ ให้รวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินนั้นเลยครับ  เช่น

ซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์  เพื่อให้เช่า  จำนวนค่าวัสดุ  10 ล้านบาท มีภาษีซื้อ 700,000 บาท  จะเห็นได้ว่าภาษีซื้อทีเกิดขึ้นนั้น  ก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับยกเว้น vat  ดังนั้นภาษีซื้อจากการซื้อวัสดุ จำนวน 700,000 บาทไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ  แต่ให้รวมเป็นค่าวัสดุทั้งจำนวน  ดังนั้นค่าวัสดุในการก่อสร้าง  จึงเท่ากับ  10,700,000 บาทครับ4.  รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 5 )  ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) (ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81แต่ต้องเสียภาษีโรงเรือนในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปีครับ5.  ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้น  สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ครับ  แต่มีหลักพิจารณาดังนี้

5.1  ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่อาคารจะพร้อมใช้งาน  ให้ถือดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้น  เป็นต้นทุนของอาคารครับ5.2  ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นหลักจากที่อาคารพร้อมใช้งานให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการข้อระวัง  การที่กิจการมีรายได้  ก็ต้องถือว่าอาคารพร้อมใช้งานเช่นกัน  แม้เอกสารในทางราชการอาจจะยังดำเนินการไม่เรียบร้อย6.  ภาษีบ้างตัวใช่ครับ  บางตัวก็ไม่ใช่ครับ  เช่น

6.1  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย  เพียงแต่กฏหมายกำหนดให้ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักและนำส่ง6.2  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า  ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย  แต่ถือเป็นเครดิตภาษีที่จ่ายไปก่อน  มีสิทธิ์ขอคืน หรือนำมาหักในกรณีที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องชำระ  เป็นต้น7.  คงคำนวณภาษีให้ไม่ได้ครับ  เพราะมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่ทราบ  เช่น  

7.1  ในด้านรายได้   ค่าไฟฟ้า  ยูนิตละเท่าไหร่  ค่าน้ำประปายูนิตละเท่าไหร่  และยังมีรายได้อื่นอีกหรือไม่7.2  ด้านค่าใช้จ่าย  เอกสารประกอบการก่อสร้าง  เป็นอย่างไร  จะคิดค่าเสื่อมได้เท่าไหร่  มีการจ้างแม่บ้าน  ยามรักษาความปลอดภัย  รวมถึงพนักงานหรือไม่ และยังมีรายจ่ายอื่นอีกหรือไม่P.H.:
โอๆ เท่านี้ก็มากพอแล้ว ขอบคุณมากครับ

อ้อ:
สงสัยค่ะ  ถ้าเกิดว่าจะสร้างอพาท์เม้นท์ในนามบริษัท มี่ Vat  ตัวสัญญาก่อสร้างอาคาร แยกออกจากสัญญางานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานโทรศัพท์  งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานโทรศัพท์  จะสามารถขอคนภาษีซื้อได้ไหมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม