www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคืนภาษี

(1/1)

นิดนิด:
เป็นธุรกิจบริการ ปีนี้บริษัทขาดทุน (เพิ่งเปิดเป็นปีที่ 2) ถ้าขอคืนภาษีตอนยื่น ภงด 50 (เป็นภาษีที่ถูกหักไว้ในปีนี้ ประมาณ ห้าแสน)จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรไว้บ้าง ข้อหลัก ๆ ที่ต้องเตรียมทำไว้ สรรพากรจะขอดูอะไรบ้าง  ปีที่แล้วมีกำไร แต่ภาษีที่ถูกหักไว้ ก็สูงกว่า แต่ไม่ได้ขอคืน  ไม่ทราบว่าสรรพากรจะต้องตรวจสอบข้อมูลปีก่อน ๆ หรือไม่ หรือตรวจสอบเฉพาะ ปีต่อไป

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

on:
5555555555555555555555555

1.เอกสาร ที่บงบอกได้ว่า เรายื่นรายได้ไม่น้อยไปกว่าข้อเท็จจริง เช่น สัญญาจ้าง และ สมุดบัญชีของกิจการ

2.เอกสาร ที่บงบอกได้ว่า เราบันทึกค่าใข้จ่าย ได้ไม่เกินจากข้อเท็จจริง เช่น  ภงด1,3,53 สัญญาจ้างแรงงาน

3.หนังสือรับรองหัก ณ ทึจ่าย ฉบับจริง ทังหมด ที่เกิดในปี

4. ข้อกฏหมาย คำพิพากษา ต่าง ๆ ที่เราปฏิบติ ที่เกียวข้องกับกิจการ

5.คำนึงถึงสิทธิ และหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ว่าถ้า พิจารณาเหตุผล ทั้งปวงว่าหลักฐานไม่ สมเหตุสมผล ก็ต้อง ทำใจมิได้คืน

สรุป ถ้ามั่นใจว่าจ่ายภาษีครบถ้วนแล้ว ก็ขอคืน ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ดี ต่อไป ในวงการ

(ปล. อย่า ตกใจเวลา ท่าน สรรพากร จะมองว่าเราอาจเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยมี กริยาไม่พึงประสงค์ ในสายตาพลเมืองดีอย่างเรา เพราะนั่นคือหน้าที่เขาหาเงินเข้ารัฐ

แต่เรา ก็ต้อง รักษาสิทธิ ของพลเมืองที่ดีด้วย )กนก:
ขออนุญาติแนะนำค่ะเพราะว่าเมื่อเดือน กย.ที่ผ่านมานี้เองได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการไปพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่องขอคืนภาษีเนื่องจากชำระไว้เกินของรอบปี 2549 จำนวน 4แสนกว่าๆ ทางสรรพากรก็มีหนังสือมาให้ไปพบและเตรียมเอกสารดังนี้

   1. งบทดลองสำหรับรอบปี 2549

   2. บัญชีแยกประเภทสำหรับรอบปี 2549

   3. จัดทำรายงานเปรียบเทียบยอดรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 กับแบบ ภ.พ.30

   4. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ปี 2549 ฉบับจริง

   5. สำเนา ภ.ง.ด.50 ปี 2549

   6. สำเนา ภ.ง.ด.51 ปี 2549

ตอนนี้กำลังรอหนังสือจากเจ้าหน้าที่ให้ไปรับเงินคืนภาษีอยู่ค่ะ

ปล.เจ้าหน้าที่ไม่มีการกลั่นแล้งแต่อย่างใดเพราะเราทำบัญชีให้กับเจ้าของกิจการนี้ถูกต้อง และเมื่อปี 2548 ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งหนังสือยืนยันมาเองว่าได้ตรวจสอบสภาพกิจการแล้วไม่มีขอสงสัยใดๆ ซึ่งทางเจ้าของกิจการก็พอใจในส่วนนี้

นิดนิด:
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ ทั้งคุณ on และคุณกนก

กนก:
ตอนนี้บริษัทของลูกค้าที่รับทำบัญชีให้ได้รับหนังสือตอบจากสรรพากรให้ไปรับเงินภาษีที่ชำระเกินคืนแล้วค่ะ รวมเวลาแล้วก้อ 1 เดือนพอดี

ปล.บริษัทนี้ทางเราลงบัญชีให้มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องและชี้แจงกับสรรพากรได้ สนใจปรึกษาได้ที่ knokv@yahoo.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม