www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีที่ใช้ในบริษัทควรมีบัญชีอะไรบ้างค่ะ

(1/1)

กิ๊ก:
เรียนโครงการแล้วอ.ให้ตั้งบริษัทต้องการทราบบัญชีที่ใช้ในบริษัทว่ามีอะไรบ้าง (การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนตร์)

007:
การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มีธุรกรรมต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับ

a-man:
หลักการบัญชีที่เกี่ียวข้องจะขึ้นอยู่กับธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องจ๊า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม