www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยหาวิธีการควบคุมภายในของสินค้าคงเหลือ

(1/1)

สุดา:
ช่วยหาเนื้อหาให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

007:
จัดทำสต็อกการ์ดที่ตัวสินค้า มอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และตรวจนับสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับยอดตามบัญชีอยู่เสมอครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม