www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อรถใหม่คณะบุคคลสามารถไปหักภาษีหรือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ครับ

(1/1)

เล็ก:
ตอนนี้ผมจะซื้อรถใหม่ สามารถนำรถคันนี้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือภาษีได้อย่างไรบ้างครับแล้วถ้าได้จะหักได้เมื่อไหร่แล้วยื่นอย่างไรครับ

town:
1.  ให้ดูประเภทของเงินได้ก่อนครับ  เพราะจะมีวิธีหักค่าใช้จ่ายอยู่  2  วิธีคือ

1.1  หักตามจ่ายจริง  จะต้องพิสูจน์เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย

1.2  หักในอัตราเหมา  ไม่ต้องพิสูจน์เอกสารหลักฐาน  แต่หักได้ตามที่กฏหมายกำหนด2.  ลองศึกษาตามลิงค์ดูก่อนครับ

http://www.rd.go.th/publish/309.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม