www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินปี หมายความว่าอย่างไรหรอคะ

(1/1)

แพรว:
ต้องการคำตอบด่วนเลยอะคะ พอดีต้องทำรายงานส่งอาจาร์ยด้วยอะคะ รบกวนหน่อยนะคะ

town:
น่าจะหมายถึงเงินได้ตลอดทั้งปีภาษีครับ

007:
"เงินปี" หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีครับ

สสส:
เงินที่ถวายพระบรมวงศานุวงศ์เป็นรายปี  ตั้งไว้ที่สำนักพระราชวัง  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม