www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารใบกำภาษีออกเป็นชุดแต่ออกคนละวันกับใบเสร็จผิดไหม

(1/1)

นิ:
 เอกสารพิมพ์มาเป็นชุด แต่เปิดให้ทางราชการต้องการคนวันกับใบเสร็จรับเงิน เลยออกให้คนละวันแต่ใช้วิธีดึงเอกสาร 2 ใบแรกใบกำกับลงวันที่ หนึ่ง พอไปเก็บเงินก็เอาเอกสารที่เหลือ 3 ใบ มาพิมพ์ใบเสร็จอีกวันที่ หนึ่งอย่างนี้ทำได้ไหมค่ะ และถ้าไม่ได้จะต้องแก้ไขอย่างไง

town:
1.  ไม่ได้ครับ  เพราะเอกสารออกเป็นชุด  จะต้องมีรายละเอียดเหมือนกันทั้งชุดครับ2.  ให้ยกเลิกและออกใบกำกับภาษีให้ใหม่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม