www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นแบบ ภงด 91 ไว้ผิดกลุ้มใจจัง

(1/2) > >>

กลุ้มใจ:
เดือนมี.ค.ได้ยื่นแบบเสียภาษี ภงด 91 ไว้และได้เงินคืนมาแล้ว แต่มาเช็คอีกทีได้ยื่นแบบไว้ผิด ต้องแก้ไขอย่างไรดีคะเพราะยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตด้วย เอกสารก็สูญหายหมดเลย

อ้วน:
เท่าที่ทราบมานะครับ  เพราะผมก็ไม่เคยยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตครับ  ถ้ายื่นแบบ ภงด. 91  ผิด ก็ให้คำนวณที่ถูกต้องออกมาก่อนครับว่ามีภาษีต้องชำระไว้เท่าใด หรือ ยอดภาษีที่จะได้รับคืนเป็นเท่าไร  แล้วค่อยเปรียบเทียบกับแบบ ภงด.91  ที่ยื่นไว้ครั้งแรก  เพื่อพิจารณาถึงผลต่างว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใด  เพราะถ้าผลของความผิดพลาดมีมาก  ผมแนะนำให้มีการยื่นปรับปรุงแบบ  ภงด.91  เข้าไปใหม่ครับ โดยระบุว่าเป็นการยื่นปรับปรุงครั้งที่ 1  แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าผลกระทบไม่มากผมจะไม่ทำอะไรเลยครับ  เพราะหากมีการยื่นปรับปรุงเข้าไป  ก็เตรียมข้อมูลและเอกสารให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบได้เลยครับ  ไม่นานเกินรอสรุป  ทำใจให้สบายครับ  เพราะถ้าไม่มีเจตนาโกงภาษี  ผมคิดว่าน่าจะอธิบายและยื่นปรับปรุงแบบให้ถูกต้อง  ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับ  เพราะเราไม่ได้ไปฆ่าคนตาย หรือ ค้ายาเสพติด  ไม่ต้องคิดมากครับ  การทำงานย่อมต้องมีข้อผิดพลาดได้ครับ  ขนาดท่านนายก ยังบกพร่องโดยสุจริตเลยครับ  จะเอาอะไรกับผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญทางภาษี  แต่มีเจตนาบริสุทธิ์  เราคนไทยได้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีแล้วครับ  เราได้ทำหน้าที่ของคนไทยแล้วครับ  ยังดีกว่าอีกหลายท่านที่มีอำนาจ  แต่ไม่เคยคิดแม้แต่จะยื่นแบบแสดงการเสียภาษีครับ

วรสรรค์:
คุณอ้วน วันนี้มาแรงเนอะ

กลุ้มใจ:
ขอบคุณค่ะ คุณอ้วน

นิด:
ช่วยตอบให้หน่อยค่ะ

คือว่ายื่น91 ผิดแล้วเป็นการขอคืนด้วย บริษัทสรุป ภงด.1ก  ผิดน่ะค่ะ เงินได้ขาดไปแล้วภาษีนำส่งก็ขาดไปเช่นกันแต่ภงด.1 ที่นำส่งทุกเดือนถูกต้องน่ะค่ะ ไม่ทราบว่าภงด.1ก จะมีผลต่อการทำบัญชีของบริษัทไหม แล้วภงด.91 ต้องยื่นเพิ่มเติมอย่างไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม