www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยอดเงินขั้นต่ำในการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าแรงคือเท่าไหร่คะ

(1/1)

jid:
ขอให้ตอบด้วยนะคะ

007:
เงินเดือนพนักงานเดือนละ 15,833 บาทครับ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม