www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ควรมีราคาซากเท่าไหร่ดี

(1/1)

แหม่ม:
ที่บริษัทซื้อรถบรรทุกพ่วง มาราคาประมาณ 3 ล้านบาท

1. ค่าโอน ค่าแจ้งย้าย ถือเป็นต้นทุนของรถหรือไม่

2. จะคิดค่าเสื่อมราคา ไม่รู้จะให้ค่าซากเท่าไหร่ดี ( 1 บาทเกรงว่าจะน่าเกลียด)ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

007:
ค่าโอน ค่าแจ้งย้าย ถือเป็นราคาทุนรถครับค่าซากควรใช้ราคาที่คาดว่าจะขายได้เมื่อรถอายุ 5 ปีครับ

แหม่ม:
ขอบคุณ คุณ 007 ค่ะ

dara:
ราคาซากรถยนต์ vios 1.5G A/T อายุ 8 ปี ควรเป็นเท่าไหร่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม