www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท

(1/1)

ณิช:
เรื่องมีอยู่ว่ากรรมการได้ไปลงโฆษณาไว้กับ google ซึ่งเป็นของต่างประเทศ แต่ไม่ได้แจ้งชื่อบริษัท แจ้งชื่อของตัวเองไว้ แล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิตมีหลักฐานการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ทตอนเสร็จขั้นตอนยืนยันการชำระ ไม่ทราบว่าจะลงบัญชีได้หรือไม่ แล้วถ้าลงมันจะต้องหัก ณ ที่จ่ายรึป่าวรึยังไงช่วยตอบด้วยค่ะ

007:
ใช้เอกสารการรับเงินที่แจ้งมาทาง email ครับgoogle มีสาขาที่เมืองไทยหรือไม่ครับ

ณิช:
ที่อยู่ในเอกสารใบรับเงินเป็นที่อยู่ต่างประเทศค่ะ

007:
การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่าย 15% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม