www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถาม 12230

(1/1)

นัก บ/ช:
มีใบลดหนี้ในเดือน 08 แต่ไม่ได้นำมาใช้ ทำให้ยอดขายแจ้งมากเกินไปใน ภพ.30 และถ้าไม่ต้องการขอคืนการบันทึกบัญชีจะ Dr.รายได้จากการขาย  Cr.ลูกหนี้การค้า ใช่หรือไม่  ขอบคุณค่ะ

007:
ลดหนี้เนื่องจากอะไรครับ เป็นการรับคืนสินค้าหรือส่วนลดจ่ายบันทึกบัญชีโดย

dr. รับคืน หรือ ส่วนลดจ่าย

cr. ลูกหนี้การค้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม