www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้าที่จ้างผลิต

(1/1)

จ๊ะจ๋า:
บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาทำสินค้าให้ตามรูปแบบที่ต้องการ  ดังนั้นจึงมีเพียงใบสำคัญจ่ายกับหลักฐานการจ่ายเงินและแบบ ภงด.3 หัก ณ ที่จ่าย  แต่ข้องใจว่า  แล้วในเรื่องการลงรับสินค้าลงรายงานสินค้าจะบันทึกจากเอกสารใด  จำเป็นต้องทำเอกสารรายละเอียดสินค้าขึ้นมาให้ตรงกับรายการสินค้าที่เราจ้างผลิตใช่หรือไม่เพื่อใช้เป็นเอกสารในการรับสินค้าเข้าสต๊อก

สมจิตต์:
การจ่ายค่าสินค้าที่สั่งทำ -น่าจะมีใบเสณ็จรับเงินระบุรายการสินค้าประกอบเอกสารบัตรประชาชนที่เป็นหลักฐานการหักภาษี

xxx:
ควรทำหลักฐานการรับเงินที่ระบุถึงรายละเอียดสินค้า  โดยแยกประเภท  จำนวน  และราคา  หรือจะทำเป็นรายละเอียดสินค้าขึ้นมาก็ได้  แต่ผู้รับเงินควรเซ็นชื่อไว้ด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม