www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารประกอบการลงบัญชี

(1/1)

น้องนิด:
กรณีบริษัททำการจ่ายเจ้าหนี้การค้า มีคำถามสงสัยดังนี้คะ

1. เอกสารในใบสำคัญจ่ายเราควรลงวันที่ ณ วันไหนคะ สมมติว่า เจ้าหนี้มารับเงินวันที่ 6 แต่ลงวันที่ในใบเสร็จเป็นวันที่ 5

2.กรณีที่มีเจ้าหนี้บางรายออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้ก่อน แต่มีเครดิต 30 วัน แล้ว เวลาเราจ่ายเงินเจ้าหนี้ เราจะลงวันที่ในเอกสารในใบสำคัญจ่ายอย่างไรคะ

เด็กบัญชี:
ขอตอบข้อ 1 อย่างเดียวนะ ประมาณ 95% นะ ควรจะลงวันที่ 5 เพราะถ้าเราไปลงวันที่ 6 หลักฐานก้อจะไม่ตรงกันควรจะลงตามหลักฐานนะค่ะ

ซี:
วิธีแก้ทั้งข้อ1 และ2

ก็เวลาเขาเซ็นรับเงินในใบสำคัญจ่ายก็ให้เขาระบุวันที่ตามวันที่มารับจริงซิคะ

เช่นข้อ 1 วันที่ที่ลงในใบสำคัญจ่าย ถ้าจ่ายเว็ค ก็ลงวันที่ตามวันที่ในเช็ค แต่ถ้าจ่ายเงินสด ก็ลงวันที่ที่เขามารับจริงซึ่งเขาก็จะเซ็นรับตามวันที่ 6 ในใบสำคัญจ่าย  คิดง่ายๆ ถ้าเขาลงในใบเสร็จมาวันที่ 30 เดือนที่แล้ว มิต้องกลับไปแก้ตามเขาหรือคะ

ข้อ 2 ก็เช่นกัน ก็คล้ายกับพวกกิจการเจ้าหนี้ที่ออกใบกำกับภาษีเป็นชุด ซึ่งวันที่ในใบเสร็จก็ย่อมเป็นวันเดียวกับใบกำกับ  หรือถ้าเขามีระบุในส่วนรับเงินเป็นวันที่ก่อนเราจ่ายเงินก็ตาม  ก็ไม่เป็นไร มันสำคัญตรงตอนมารับเงินจริง ต้องให้เขาระบุวันที่รับเงินจริงในใบสำคัญจ่ายให้เรา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม