www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

(1/3) > >>

19:
งบดุล   งบกำไรขาดทุน   พร้อมตัวอย่างการจัดทำที่มีรายการปรับปรุงด้วย

007:
คำถามคืออะไรครับ

town:
ลองศึกษาจากตำราดูก่อนครับ  เพราะจะมีตัวอย่างประกอบให้ครับ  ถ้าหาไม่เจอไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับ

น้องหนึ่ง:
เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

น.ส.สาวิตรี สลางสิงห์:
สวัสดีค่ะดิฉันน.ส.สาวิตรี     สลางสิงห์ค่ะ อายุ 23 ปี ทำงานที่บริษัท อีเอสพี  พอดีจะถามเรื่องบัญชี  งานกำไรขาดทุนงานรับเหมาก่อสร้าง ที่พนักงานบัญชีคนหนึ่งทำขึ้นรายรับ  : รับเงินสดจาก...                                  

             เงินประกันผลงาน 5%                          

             ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

                                 รวมรับ    

รายจ่าย : พวกค่าใช้จ่ายต่างๆ

             รวม   รับ-จ่าย

รวมยอดใหญ่

แล้วบรรทัดใหม่ก็เอามาบวกอีกทีคือ  

        บวก    คืนเงินประกันผลงานให้กับบริษัท

        บวก    คืนเงินค่าภาษี  หัก  ณ ที่จ่าย 3%

ดิฉันจึงขอเรียนถามว่าบัญชีนี้ถูกต้องไหมค่ะ    ช่วยบอกทีและดิฉันเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเงินประกันผลงาน  5%  นี้จะต้องเอาไปบวกให้กับบริษัทไหมค่ะและหัก ณ ที่จ่ายต้องบวก   หรือหักค่ะ     โทร 089-5733139

       

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม