www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายเครื่องจักรที่สร้างเอง

(1/1)

กานดา:
ขอรบกวนถามค่ะ

1.บริษัท เป็นโรงงานผลิตสินค้า (ผลิต / ขายปลีก / ขายส่ง)  แต่ได้มีลูกค้าจะขอซื้อเครื่องจักรที่บริษัทฯ สร้างขี้นมาใช้งานเอง (บริษัทฯ ซื้อขิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ เหล็ก มาประกอบเอง โดยจะลงรายการโอนเป็นทรัพย์สินเมื่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน) ดังนั้นถ้าบริษัทฯ ขายเครื่องจักรตัวนี้ บริษัทฯ ควรจะลงบัญชีอย่างไรตั้งแต่ตอนที่ซื้อชิ้นส่วนมาประกอบ)

 ตอนซื้อชิ้นส่วนมาประกอบ

 Dr.เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

     ภาษีซื้อ (สามารถลงเป็นภาษีซื้อ หรือต้องลงเป็นมูลค่าเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง)

     Cr.ธนาคารตอนโอนเครื่องจักรเมื่อสร้างเสร็จ

 Dr.เครื่องจักร

     Cr.เครื่องจักรระหว่างติดตั้งตอนขายให้ลูกค้า

 Dr.เงินสด

     ค่าเสื่อมราคาสะสม(ถ้ามี)

     Cr.เครื่องจักร

         ภาษีขาย

         กำไรจากการขายทรัพย์สิน

รบกวนแนะนำด้วยค่ะ   

007:
ถูกต้องแล้วครับภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ครับ ดังนั้นบันทึกแยกไว้ในบัญชีภาษีซื้อครับ

กานดา:
ขอบคุณมากค่ะ

kaka:
ขอเพิ่มเติมเรื่องการบันทึกสินทรัพย์นะครับ นอกจากชิ้นส่วนที่เราซื้อมาประกอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ่ายไปเพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งานก็สามารถนำมารวมเป็นราคาทุนได้ครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ชิ้นส่วนที่เรานำมาประกอบครับ (เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการประกอบ ฯลฯ)

เพราะถ้าเราบันทึกเพียงแค่ค่าวัสดุ เวลาขายอาจทำให้กำไรจากการขายทรัพย์สินไม่สะท้อนต้นทุนจริงของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม