www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย นำส่งภายใน วันที่7 ของเดือนถัดไปผู้ถูกหักไม่ยอมเสีย

(1/1)

lee:
ทำให้ผู้มีหน้าที่หักนำส่ง คือ บจก. ต้องจ่ายให้แทน

ขอคืนได้หรือไม่ ถ้าฝ่ายที่มีหน้าที่จ่ายภาษีไม่ยอมจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ เป็นบุคคลธรรมดาด้วย

เราในฐานะ เป็น บจก.ต้องหัก นำส่งจากค่าเช่าที่ดิน

ราคา 80000 บาทต่อปี ต้องหัก นำส่ง 4000 บาท คือ 5%

ขอคืนเองในนามบจก.ได้หรือไม่คะ

korn:
มันคงขอคืนไม่ได้หรอกครับ เพราะถ้ากฎหมายบังคับไว้ให้หัก ก็คงต้องหักไว้ และก็ไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้ผู้จ่ายขอคืนภาษีที่หักถูกต้องตามกฎหมายได้

เพียงแต่ประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ว่าบ.ยอมที่จะรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่ผู้หักไม่ยอมให้หักตามกฎหมายได้หรือเปล่าเท่านั้น ถ้ายอมรับได้ก็ไม่มีปัญหา

และอีกเรื่องที่ต้องคิดก็คือถ้าภาษีดังกล่าวเรายอมที่จะออกให้แก่ผู้ให้เช่า จำนวนเงินที่คิดหัก ณ ที่จ่ายก็จะไม่ใช่ยอดที่บอกมานะจ๊ะ ต้องรวมภาษีที่ออกให้นำมาคำนวณด้วยจ๊ะ

korn

nee:
กรณีจ่ายค่าเช่าที่ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย และบริษัทออกภาษีให้ นั้น คุณต้องพิจารณาสัญญาเช่าระหว่างกันว่ามีการระบุไว้หรือไม่ว่าออกภาษีแทนให้  ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายแทนให้ก็ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้นะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม