www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากจะจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ต้องทำยังไงครับ

(1/3) > >>

tong:
สวัสดีครับ

อยากสอบถามนะครับ คือผมกับเพื่อน 2 คน เป็น Graphic Designer ร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นมาประมาณ 3 เดือนเป็น Freelance นะครับ ช่วงนี้รับงานอย่างเดียวเลย แล้วอยากที่จะเสียภาษีจะต้องทำยังไงดีครับ เริ่มต้นยังไง

ต้องไปจดทะเบียนที่ไหน รึต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีครับ แล้วขอที่ไหนพอดีผมไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆครับช่วยตอบผมด้วยนะครับ

ขอบคุณนะครับ

korn:
กรณีอยากจดเป็นคณะบุคคล ก็ให้จัดทำหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลขี้นมาและให้ระบุรายละเอียดต่างๆเช่น

1. วันที่ทำสัญญา และสถานที่ทำสัญญา

2. ผู้ร่วมจัดตั้ง

3. ชื่อของคณะบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

4. เงินลงทุนของผู้ร่วมจัดตั้ง

5. การจัดสรรรายได้หรือกำไร(ขาดทุน)

6. การจัดการงานหรือกิจการของคณะบุคคล จะให้ใครเป็นผู้มีอำนาจหรือจัดการ

7. ลายมือชื่อผู้จัดตั้ง และพยาน

8. บางคนก็ระบุสถานประกอบการหรือที่ตั้งของคณะบุคคลลงไปด้วย

แล้วก็นำไปจดที่สรรพากรพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของคณะบุคคล ส่วนเอกสารนอกจากสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลแล้วก็มีภาพถ่ายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ร่วมจัดตั้งทุกคน และก็แบบ ล.ย.02 (ถ้าจำไม่ผิด) ไปเขียนที่สรรพากรได้เลย

ก็ประมาณนี้ล่ะครับ

korn

แวะมาตอบเพราะเคยทำ:
1. คุณและเพื่อนไปจัดตั้งคณะบุคคล ดังนี้

วิธีการก็คือ 1.1 ทำหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล โดยมีชื่อของคณะบุคคล เช่นคณะบุคคลนางสาวเอ และนายบี (ตั้งตามใจครับอยากให้มีชื่ออะไรก็ได้) มีข้อความประมาณว่ามีใครในคณะบุคคล วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อทำกิจการอะไรเช่นรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ตั้งของคณะบุคคล (ที่อยู่ บ้านของจขกท. หรือที่ตั้งของห้องเช่าที่ไว้ทำงาน) มีใครเป็นผู้จัดการคณะบุคคล (จขกท. หรือแฟน) 1.2 เตรียมเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลใน 1.1 ฯลฯ) 1.3 แบบฟอร์มจัดตั้งคณะบุคคล (ดูด้านล่าง) เพียงเท่านั้นก็จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคลก็เหมือนบุคคลธรรมดา ยื่นภาษีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องมานั่งทำบัญชี ไว้เมื่อพร้อมก็ค่อยคิดการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อไป (ตั้งบริษัท ฯ หรือ หจก. จำกัดนิติบุคคล)ไปเว็บนี้ ใช้คีย์เวิร์ด คณะบุคคล เลือกจากทั้งหมด แล้วก็ลองหาหัวข้อที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการศึกษา

http://www.rd.go.th/faq_v1/src/faq_title.php?application_id=1000เรื่องภาษีของคณะบุคคล ก็จ่ายเหมือนบุคคลธรรมดาดังนั้นก็หาอ่านจากความรู้เรื่องภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเว็บนี้เพื่อ download แบบฟอร์มของมีเลขประจำตัว ฯ ของคณะบุคคล ล.ป.10.2 คำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

http://www.rd.go.th/publish/22367.0.html

แวะมาตอบ:
ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

จัดย่อหน้าตามความเหมาะสม

(ไม่ต้องระบุว่าเงินลงทุนเท่าไรเพราะไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ได้ไปจดทะเบียนการค้า)สัญญาตกลงตั้งคณะบุคคล                  

วันที่ 00 กุมภาพันธ์ 2500

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ บ้านเลขที่ ...................................................................................... กรุงเทพมหานคร

ชื่อคณะบุคคล โดยนาย...........................................และพวก

บุคคลในคณะบุคคลประกอบด้วย

1. นาย..............................................  อยู่บ้านเลขที่ ......... ซอย................................ ถนน......................... แขวง..............................เขต..........................กรุงเทพมหานคร

2. นาง..............................................  อยู่บ้านเลขที่ ......... ซอย................................ ถนน......................... แขวง..............................เขต..........................กรุงเทพมหานคร

3. นางสาว..............................................  อยู่บ้านเลขที่ ......... ซอย................................ ถนน......................... แขวง..............................เขต..........................กรุงเทพมหานครสถานประกอบการของคณะบุคคล ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ...........ซอย ......................... ถนน .................................  แขวง............................เขต...................................... กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ...............................................................................................................................................

คณะบุคคลนี้มอบให้ นาย........................................ อยู่บ้านเลขที่ ...........ซอย ......................... ถนน .................................  แขวง............................เขต.......................................................  กรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดการ/ผู้ดำเนินการของคณะบุคคล

(นาง...........................................................)                 (นาย................................................)

                        ผู้จัดตั้ง                                                     ผู้จัดตั้ง(นางสาว..................................................)

                ผู้จัดตั้ง(นาย.........................................................)               (นางสาว.................................)

            พยาน                                                                  พยานต้องติดอากรแสตมป์ด้วย จำไม่ได้ว่า 30, 50 หรือ 100 บาทก็แค่เว้นที่ว่างไว้หน่อย พอไปเขตสรรพากรค่อยถามเขาแล้วค่อยซื้อก็ได้ครับ

tong:
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ ทีช่วยตอบคำถามผมขอบคุณอย่างจริงใจครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม