www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษี7%

(1/1)

bb:
ภาษีของห้างห้นส่วนสามัญกันห้างหุ้นส่วนจำกัดและต่างกันอย่าไรถ้าเราของเสียภาษี7%ด้วยและกับบริษัทละอันไหนดีกว่ากัน

007:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นบุคคลธรรมดา ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นนิติบุคคลครับ จึงมีการคำนวณภาษีสิ้นปีต่างกันครับ และนิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีและยื่นงบการเงินตอนสิ้นปีครับ

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต่างกันถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน ต้องถามว่าทำธุรกิจอะไร รายได้เท่าไหร่ ลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือจากเราแค่ไหน และหุ้นส่วนเชื่อถือได้แค่ไหน

kook:
หากเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ จะต้องจัดทำบัญชีหรือไม่

เล็ก:
หากต้องการเปิดเป็นห้างห้นส่วนสามัญ จะต้องทำอย่างไร

เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด และจะต้องมีการจัดทำรูปแบบบัญชี

หรือเปล่าอย่างไร

กลอรี่:
เอารถเข้าไฟแน้นซ์ต้องบวกค่างวดอีก7% เท่ากับว่า ดอกเบี้ย 6.75ต่อปีแล้วบาก 7%ต่อเดือน เท่ากับผมต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม