www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

VAT ขายกรณีเลี้ยงรับรอง

(1/1)

แทน:
อยากทราบว่าถ้าเป็นการขายอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองแคชเชียร์คิดเงินออกมาจากเครื่องบันทึกเงินสด แต่ว่าจะปริ้นใบกำกับภาษีอย่างย่ออกมาอีกใบเป็นยอดชำระ 0 ไม่ทราบว่ากรณีนี้ถือว่ารายการนี้ต้องเอาเข้าเป็นยอดขายเพื่อยื่น 30 หรือปล่าวค่ะ

007:
คล้ายกับซื้อของมาใช้เองหล่ะครับ ไม่ต้องออกบิลขายตอนเอามาใช้เอง ก็ถือว่าต้นทุนของอาหารเป็นสวัสดิการพนักงานครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม