www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินในบริษัททีประกอบกิจการอสังหาควรจะประมาณเท่าไร

(1/1)

t_tang:
1.เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินมีลูกน้อง 1 คน

2.มีต้องเซ็นงบการเงิน รวมทั้งสิ้น 4 งบ

3.กิจการมีมูลค่า 500 ล้านบาทในส่วนของรายได้ที่คาดว่าจะเกิน ต้น ทุนก่อสร้าง 190 ล้าน

4.จัดทำ งบกระแสเงินสด เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร

5.เป็นเลขาฯ ผู้บริหารด้วย

6.เก่งภาษาอังกฤษ และต้องใช้สื่อสารกับผู้บริหาร

007:
ถ้าให้คำปรึกษาวางแผนบัญชีและภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ได้ก็น่าจะ 3-4 หมื่น และก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยครับ ถ้าเป็นบริษัทคนไทยอาจได้น้อยกว่านี้ครับ





นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม