www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นำมาหักค่าใช้จ่ายได้ไหม

(1/1)

น้อง:
ผู้บริหารนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการติดต่องานกับลูกค้า เวลาที่รถมีปัญหาเข้าศูนย์ซ่อมตรวจเช็ค ออกบิลในนามบริษัท จะนำค่าใช้จ่ายตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่ค่ะ แล้วค่าน้ำมันด้วยค่ะเพราะว่าจะออกต่างจังหวัดบ่อยเพื่อพบลูกค้า สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ใช่ไหมค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ

town:
ถ้าจะมีรายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าน้ำมันแล้ว  แนะนำให้ทำเป็นสัญญาเช่าระหว่างกันโดยระบุในสัญญาในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2593&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3921&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม