www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับทำเว็บกับใบเสร็จรับเงินครับ

(1/1)

ณัฐพงษ์:
ผมตั้ง หจก.ขึ้นรับพัฒนาซอฟแวร์และทำเว็บ

1.ถ้ามีลูกค้าจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้มั้ยครับ โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อนิติบุคคล และที่อยู่ โดยไม่ใช่ใบกำกับภาษีนะครับ เพราะไม่ได้จด Vat คิดว่ารายได้ต่อปีคงไม่เกิน 1.8 ล้านบาทครับ

2.การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน แล้วผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเสียเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินปันผลที่ได้ด้วยรึป่าวครับ

ขอบคุณมากครับ

town:
1.  ทำได้ครับ

 

2.  นิติบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ก็ดี  เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร  นิติบุคคลผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10  เมื่อผู้รับได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว  ทางผู้รับมีทางเลือกได้  2  กรณีคือ

ก.  ไม่นำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และก็ไม่มีสิทธิ์นำภาษีถูกหักจากส่วนแบ่งกำไรมาใช้ข.  นำมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ก็มีสิทธิ์นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาใช้ได้ครับสุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม