www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการ claim เพื่อออกใบลดหนี้

(1/1)

VIVI:
กรณีขายสินค้าไปต่างประเทศ เกิดความผิดพลาด และเสียหาย เช่น พิมพ์วันหมดอายุผิด รั่ว แตก ลูกค้าไม่ส่งคีนสินค้ากลับให้บริษัท เพราะบางทีการส่งสินค้าคืนจากต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายมาก อยากทราบว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อทำการออกใบลดหนี้ที่สรรพากรยอมรับ เพื่อลงเป็นค่าใช้จ่ายได้  รบกวนช่วยชี้แนะให้ด้วยขะ   ขอบคุณนะคะ

town:
1.  หลักฐานการแจ้งความเสียหายจากลูกค้า  พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดความเสียหายออกมาเป็นมูลค่า2.  รูปถ่ายของความเสียหายที่เกิดขึ้น3.  หนังสือเสนอราคาค่าใข้จ่ายในการนำสินค้ากลับมายังประเทศไทยจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า  ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย4.  การทำเรื่องขออนุมัติผู้มีอำนาจในการขอตัดรายการดังกล่าวเป็นค่าใข้จ่ายVIVI:
ขอบคุณคุณ townมากขะ

แล้วถ้าบริษัทได้ขายให้บริษัทในเครือที่ Hong kong แล้วHKG นำไปขายให้ ที่ Korea(เป็นบริษัทในเครือเช่นกัน).

ถามว่าบริษัทสามารถออก credit ให้ที่ Korea โดยตรงได้ไม๊คะ

town:
ให้ดูครับว่า  ในตอนที่ส่งออกนั้น  ส่งออกให้กับลูกค้าชื่ออะไร  เพราะการจะออกใบลดหนี้  จะต้องออกให้ถูกต้องกับตอนตั้งหนี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม