www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบการลงบัญชีเช่าซื้อ แบบผ่อนชำระ

(1/1)

พี:
ตอนนี้เราเปิดขายรถจักรยานยนต์ เราส่งภาษีขายนำส่งภาษีทั้งจำนวน   แต่ตอนนี้เราอยากส่งภาษีขายเมื่อได้ชำระเงินงวดและดาวน์  อยากทราบการบันทึกบัญชีว่าเหมือนกันหรือไม่ ความแตกต่างอยู่ตรงไหน  แล้วเสียภาษีทั้งจำนวน ดีกว่าผ่อนชำระหรือ พร้อมต้วอย่างบางส่วนในงบดุลและงบกำไรขาดทุนด้วยค่ำจะขอบคุณยิ่ง

007:
เช่าซื้อกับผ่อนชำระ ในทางกฎหมายต่างกันตรงที่กรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ครับถ้าเป็นเช่าซื้อ กรรมสิทธ์ยังเป็นของผู้ขาย แต่ผู้ซื้อมีสิทธ์ที่จะซื้อสินทรัพย์เมื่อผ่อนเสร็จแต่ถ้าเป็นผ่อนชำระ กรรมสิทธ์จะเป็นของผู้ซื้อเลย ซึ่งผู้ซื้อชำระเงินเป็นงวดๆ ระยะสั้นๆ  (พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น)ดังนั้นถ้าคุณขายรถจักรยานยนต์ ต้องทำเป็นเช่าซื้อครับ เหตุผลก็เพื่อสินทรัพย์ยังคงเป็นกรรมสิทธ์ของเราอยู่ และให้ออกใบกำกับภาษีตามงวดที่ถึงกำหนดชำระครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม