www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณสมบัติผู้สอบบัญชี

(1/1)

111:
ดิฉันจบปริญญาตรีการบัญชีต่อเนื่อง 2 ปี และได้ทำการสมัครสอบ Cpa แต่ทางสภาบอกว่าลงเรียนวิชาไม่ครบ เลยอยากทราบว่า เค้าดูรายวิชาจากปวส.ด้วยหรือเปล่าค่ะ ถ้าต้องเรียนให้ครบไม่ทราบว่าเรียนจากที่ไหนได้บ้างค่ะ เป็นแต่ละวิชานะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

cpaหนุ่มราม:
ม.รามคำแหงฯงัยครับเลือกลงวิชาที่ขาด เช่น การบัญชีชั้นสูง1 เมื่อสอบผ่านแล้วขอใบรับรองผลหรือ transcriptจากมหาวิทยาลัยไปแสดงตอนสมัครครับ

ผมมีรุ่นน้องบางคนที่จบจาก ม.สยามก้อมีปัญหานี้เขาบอกหลักสูตรเก่าวิชาเรียน(เนื่อหา)ไม่ครบต้องไปเรียนรามเพิ่มอีก1วิชาครับ

คุณควรถามเขาว่าขาดวิชาอะไร เทียบได้กับวิชาใดของม.รามคำแหงครับ

yuya:
ม.สุโขทัย ก็ได้นะคะ

...:
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

 

1. ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.บช. ให้การรับรอง โดยศึกษาและสอบผ่านวิชาบัญชีครบถ้วน ตามที่ กำหนด 7 รายวิชาแล้ว2. ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม