www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั้งได้ไหมค่ะแบบนี้

(1/1)

ใหม่:
  ถ้าตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตอนกลางปีทำได้ไหมค่ะ

หรือต้องตั้ง ณ สิ้นปี ขอบคุณค่ะ

korn:
ได้ไม่มีปัญหา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม