www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปิดบัญชีภาษีขาย ภาษีซื้อ

(1/1)

จ๊ะจ๋า:
มีปัญหานิดนึงนะคะ  เกี่ยวกับการปิดบัญชีภาษีขาย ภาษีซื้อ  เช่น เดือน 9/49 มีภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี 4000 บาท แต่ตามแบบ ภ.พ.30 ยื่นภาษีซื้อไว้ 4500  ภาษีขาย 5000  เวลาปิดบัญชีจะมีผลต่างของภาษีซื้อที่ยื่นไว้ตาม ภ.พ.30  กับ ใบกำกับภาษีจริงๆ  จะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ  แนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

korn:
ถ้าคิดว่าจะไม่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้มันถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่มียอดใบกำกับภาษีซื้อแค่ 4000 บาท

ในแง่การบันทึกบัญชีมันก็ต้องบันทึกผลต่างไปเข้าที่บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ทำบัญชี

คนสวย:
ไม่รู้สิคะ

คนไม่สวยแต่หน้าตาดี:
บันทึกบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิตค่ะ

ศิริพร หมูหวาน:
อยากปิดบัญชีเป็นค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม