www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าแรงไปต่างประเทศ

(1/2) > >>

บุ๋ม:
ลูกค้าได้ชาร์จค่าแรงงานในการ rework งาน  เมื่อเราจ่ายเงินไปต่างประเทศ จะต้องเสีย VAT หรือ ภงด. เหมือนค่าบริการหรือเปล่า

บุ๋ม:
เราขายสินค้าไปให้ต่างประเทศแต่ปรากฎว่า ต้องทำการแก้ไขงานใหม่ลูกค้าจึง charge กลับค่ะ อย่างนี้เข้าข่าย ต้องเสีย VAT และ .W/T หรือเปล่า

007:
ถือเป็นค่าบริการ จ่ายไปต่างประเทศครับ ต้องหัก ณ ที่จ่าย 15% และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ครับ

BB2:
การจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 %ต้องดูด้วยว่าประเทศของผู้รับเงินได้ได้มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแล้วหรือไม่

noi:
ค่าแรงขั้นต่ำที่ออสเตรีย และ อังกฤษ เท่าไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม