www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามหน่อยครับ

(1/1)

คนถาม:
พนักงานรายวัน ที่จ้างเป็นรายวันอยู่

อยากทราบว่าต้องนำส่งประกันสังคมหรือไม่

007:
ต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม