www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักณ ที่จ่ายสำหรับครูต่างชาติ

(1/1)

ชัยพัฒน์:
จำเป็นต้องมี work permit ให้ครูทุกคนหรือไม่ หากเป็นครูชั่วคราว จ่ายแบบ 40(2) หัก 15 % ได้หรือไม่ ต่างกันยังไง กับแบบเงินเดือนคำนวณอัตราก้าวหน้า

007:
ถ้าชั่วคราว ก็ต้องหัก 15% และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ครับ แต่ถ้ามี work permit ก็จ่ายเหมือนคนไทยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม