www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อวัตถุดิบต่างประเทศให้ผู้ผลิตในประเทศไทยผลิตให้

(1/1)

กุ๊ก:
ซื้อ Scrap จากต่างประเทศ ส่งให้ Suppierในประเทศไทย   หลอม และผลิตเป็นชิ้นงานส่งคืนกลับมาโดยมีส่วนผสมเพิ่มเข้ามาในชิ้นงาน(pump part) Suppier คิดเงิน ในส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น และออกใบกำกับภาษีขายให้  ในส่วนของ Scrap ที่ Import เข้ามามีภาษีซื้อ แต่ส่วนที่ส่งให้ Suppier ไม่มีการออกใบกำกับภาษีขาย ถามว่าScrap ที่ส่งให้ Suppier ไม่ได้ออกใบกับกับภาษีขาย เพราะเป็นขอตกลงกันว่า บริษัท จะเป็นผู้หาวัตถุดิบมาให้ Suppier

ถ้าไม่ถูกต้องควรแก้ไขอย่างไรดี เพราะImport เริ่มเยอะขึ้น

007:
ถูกต้องแล้วครับ ถือว่าเป็นการจ้างผลิต เมื่อคุณส่งวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตไม่ต้องออกใบกำกับภาษี และผู้ผลิตก็ออกใบกำกับภาษีให้แก่เราเฉพาะในส่วนที่เขาทำให้ครับ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม