www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

องค์การโทรศัพท์บอกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์โทรที่บริษัท

(1/1)

นิดหน่อย:
tot จะยกเลิกเบอร์โทรฯเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ให้ทั้งหมดเลย  บริษัทใช้เอกสารออกเป็นชุด เหลืออีกตั้งเยอะ1 ใบกำกับภาษี ของบริษัท ขีดฆ่าเบอร์เดิมออกแล้วทำตรายางปั๊มเบอร์ใหม่เข้าไปได้ไหม

2 ต้องเซ็นต์กำกับด้วยไหม

nee:
กรณีเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ขีดฆ่าหรือใช้ตรายางประทับ  ถ้าขีดฆ่าไป ลูกค้าที่ได้รับถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามคะ  

กรณีที่ขีดฆ่าได้และใช้ตรายางประทับ ให้ใช้ในกรณีที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้เท่านั้นคะ

???:
เบอร์โทรศัพท์ถือเป็น 1 ใน 8 ข้อของสาระสำคัญของใบกำกับภาษีหรือเปล่าคะ?

007:
ใบกำกับภาษีห้ามแก้ไขเด็ดขาดครับ  และเบอร์โทรก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรครับ  ไม่ต้องแก้อะไรครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม