www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ้างทำรูปลอก

(1/1)

ฝน:
ค่าจ้างทำรูปลอกตามลายต่าง ๆ ที่เรากำหนดให้โรงงานทำรูปทำ  อย่างนี้เราสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้มั้ยค่ะ

กนก:
ถือว่าเป็นค่าจ้างทำของ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ฝน:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม