www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นภาษีซื้อเกิน 0.01 บาท

(1/1)

หนูเอง:
ในเดือนสิงหาคม ได้บันทึกภาษีซื้อไม่ตรงกับใบกำกับภาษีจริง 0.01 บาท ซึ่งเกิดจากการปัดเศษในการคำนวณค่ะ(ตัวเลขสมมุตินะคะ)

ในใบกำกับภาษ๊จริง มียอดภาษีซื้อ45.00

แต่บันทึกบัญชี 45.01

และจัดทำรายงานภาษีซื้อโดยใช้ยอด 45.01จะต้องทำอย่างไรคะ

หรือต้องคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากยอด 0.01 ที่บันทึกเกินไป?

nee:
กรณีใบกำกับภาษีซื้อต้องบันทึกในรายงานภาษีขายตามจำนวนในใบกำกับภาษี แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนในกรณีปัดเศษ โดยทั่วไปถ้ามีภาษีที่ต้องชำระเศษสตางค์ สรรพากรก็ปัดเศษออกไม่ต้องชำระก็ได้  ไม่เหมือนภาษีหักณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งเศษสตางค์ด้วยคะ ในกรณีข้างต้น ไม่มีการเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ทินกร:
ยื่นยอดซื้อไว้เกินจำนวนประมาณสามแสนสี่  คิดภาษีซื้อประมาณสองหมื่นสาม  เหตุเกิดจากผมนำภาษีซื้อมาคิดซ้ำกันผมจะต้องทำอย่างไร  กิจการส่งออกคับ ขอคืนภาษีได้ทั้งจำนวน

ทินกร:
ขอคำแนะนำจากพี่ที่เคยทำงานด้วยแล้วบอกให้ยื่นเพิ่มเติมแต่ผมอยากดูตัวอย่างคับ  รบกวนขอตัวอย่างด้วยนะคับ  ขอบพระคุณมากๆ  คับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม