www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นิติบุคคลสำหรับหมู่บ้าน

(1/1)

อ่าง:
กรณีที่ทางหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อเก็บค่าสาธารนูปโภค อยากทราบว่าต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ เพื่อยื่นกรมสรรพากรเหมือนจดทะเบียนบริษัทหรือเปล่า หรือไม่เกี่ยวข้องแค่ทำบัญชีภายใน ขอบคุณคะ

nee:
นิติบุคคลหมู่บ้าน ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากมิใช่นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (แต่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น) จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ถ้าเรียกเก็บเฉพาะค่าสาธารณูปโภคกับลูกบ้านเท่านั้น ไม่มีการให้บริการกับผู้อื่น แต่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรในกรณีเป็นผู้จ่ายเงินได้  มีหน้าที่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีจ่ายเงินได้ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้  กรณีที่มีข้อสงสัย ให้โทรสอบถามที่ สรรพากรCall Center  02-2728000 ได้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม