www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าบริษัทฯกระทำการผิดวัตถุประสงค์ของการผลิตหรือไม่

(1/1)

ซากุระ:
เนื่องจากว่าบริษัทฯดิฉันนั้นได้รับการส่งเสริม บีโอไอ และมีขายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีการผลิตเอง และซื้อวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ มีปัญหาว่า ขายในประเทศตอนนี้ มีลักษณะว่าลูกค้าได้ซัพพอร์ต วัตถุดิบให้ทางบริษัทฯดิฉันผลิตชิ้นงานให้ ลักษณะนี้ บริษัทถือว่าได้กระทำการรับจ้างทำของใช่หรือไม่ ผิดกฏหมายหรือไม่ค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

town:
ไม่แน่ครับ  ผมขอยกตัวอย่างอธิบายเช่น

บริษัท ก.  ทำการผลิตแก้วเป็นปกติ  แต่มีลูกค้า A  ได้นำวัตถุดิบ และแบบมาให้  ทางบริษัท ก. ผลิต  โดยเป็นการผลิตแก้วเช่นกัน  เพียงแต่อาจจะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันบางประเภท  และรูปแบบแตกต่างกัน  ( ย้ำนะครับ  ยังเป็นการผลิตแก้ว  ตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ก. )หากเป็นไปในลักษณะนี้  ก็ยังถือว่าเป็นการผลิตครับ  ไม่ใช่รับจ้าง  ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับแต่อีกตัวอย่าง เช่น

บริษัท ก.  ทำการผลิตแก้วเป็นปกติ  แต่มีลูกค้า A  ได้นำวัตถุดิบ และแบบมาให้  แต่เป็นการผลิตกระจก  ซึ่งเป็นคนละประเภทสินค้า  หากเป็นลักษณะนี้จะถือว่าบริษัท ก. รับจ้างลูกค้า A  ทำงานให้ครับ  ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับนายสงสัย:
หากบริษัทผม ปกติธุระคือ การจัดซื้อวัตถุดิบประเภทโลหะมาปั๊มขึ้นรูป ตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ แต่บริษัทผมก็ต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับกระบวนการผลิตของผม แบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นแบบที่เขาใช้กันทั่วไปในวงการอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเป้นแบบซ้ำๆกันวนเวียนกันอยู่ 100 แบบ การจัดทำแม่พิมพ์ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลง บางทีบริษัทผม ก็สั่งทำแม่พิมพ์เอง บางทีลูกค้าก็ส่งมาให้ บางทีก็ออกกันคนละครึ่ง แบบนี้ บริษัทผมจะเป็นรับจ้างทำของ รับเหมา หรือ การผลิต กันแน่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม