www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการสอบ TAX

(1/1)

จุ้ย:
ตอนนี้ต้องการจะสอบ TAX ว่าจะเตรียมตัวอ่านหนังสือไว้ล่วงหน้า จึงอยากสอบถามผู้รู้ว่ามีหนังสือที่ดีดีที่เหมาะสมใช้ในการอ่านสอบอะไรบ้าง จะได้ไปหาซื้อมาอ่านไว้ก่อน ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำ

101:
วิชาการบัญชีรอบที่ผ่านมาออกเกี่ยวกับสินทรัพย์และต้นทุนเยอะมาก ๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม